Laai die vorm hier af                      Download the form with this link.

2019 Aansoekvorm                     inskrywingsvorm                Skoolreëls

2019 Enrolment form             enrollmentform   2019             School rules and general information

Nuwe aansoeke

R2850 -  Deposito  per kind, wat as kennismaand verreken word                                                (eenmalig of oor 3 maande ­­­­­­­­­­­­­­R950 + R950 + R950)

R600 – Registrasiefooi per kind – nuwe inskrywings eenmalig

R300 – Herregistrasie fooi per kind betaalbaar voor 15 Desember, jaarliks betaalbaar.

Tye van versorging:

Maandae tot Vrydae:    6 : 30  – 17 : 30

Publieke vakansiedae:  Gesluit

Wyse van betaling:

Eenmalig voor 31 Desember 2018– betaal vir 11 maande = R31 350

Maandelikse paaiemente – kontant /internet

NB:  Rente word gehef @ prima + 3 % op agterstallige rekeninge van 30 dae en meer

Dagbesoekers:

Dagbesoekers per dag                                                            R160                                              

Skoolfooie

Betaling moet asb. op die 1 ste van die maand geskied

Skoolfooie is oor 12 maande betaalbaar.

Voldag & Halfdag

Fooie vir een kind            R2850 per maand

3x per week                       R2250

4 x per week                      R2450

Fooie vir 2 kinders          R5400 per maand

New applications

R2850 – Deposit per child, which will settle notice month’s fee                    

                   (Once off payment or over 3 months R950 + R950 + R950)

R600 – Application Fee per child – new enrollment once off payment

R300 re-registration payable before 15 December of each year

Business hours

Monday – Friday:    6 : 30  – 17 : 30

Public holidays:  Closed

Payment method:

Once off payment before 31 December 2018 – pay for 11 months – R31 350

Monthly payments – cash / internet

NB:  Interest @ prime + 3 % will be charged on overdue accounts 30 days and more

Day visitors

Day visitors per day                                                                                     R160

                                                                               

School fees

Payment should be made on the 1st of each month

School fees are payable over 12 months.

Full day & Half day:

Fee per one child             R2850 per month   3 x per week   R2250    4 x per week  R2450

Fees for 2 children          R5400 per month