Laai die inligting en inskrywingsvorm hier af/Download the information and enrolment form here
2024 Aansoek inligting Laai af
Inskrywingsvorm 2024 Laai af
2024 Enrolment information Download
Enrolment form 2024 Download
Naskool/After care
Naskool 2024 Laai af/download

 

Inskrywings en algemeene inligting

R 3 750 –  Deposito  per kind, wat as kennismaand verreken word (eenmalig of oor drie maande ­­­­­­­­­­­­­­R 1 250 + R 1 250 + R 1 250).

R 600 – Registrasiefooi per kind – nuwe inskrywings eenmalig.

R 300 – Herregistrasie fooi per kind betaalbaar voor 15 Desember, jaarliks betaalbaar.

Tye van versorging:

Maandae tot Vrydae: 06:30 – 17:30

Publieke vakansiedae: Gesluit

Wyse van betaling:

Eenmalig voor 31 Desember 2023 – betaal vir 11 maande (R 3 750 x 11) = R 41 250

Maandelikse paaiemente – kontant/internet

NB:  Rente word gehef @ prima + 3 % op agterstallige rekeninge van 30 dae en meer.

Dagbesoekers:

Dagbesoekers per dag – R 200                                              

Skoolfooie

Betaling moet asb. op die 1ste van die maand geskied.

Skoolfooie is oor 12 maande betaalbaar.

Voldag en Halfdag

Voldag
Fooie vir een kind R 3 750 per maand
Fooie vir twee kinders R 7 200 per maand (R 300 korting)
3 x per week R 3 000 per maand
4 x per week R 3 400 per maand
Halfdag
Halfdag tot 13:00 R 3 050 per maand

 

New applications

R 3 750 – Deposit per child, which will settle the notice month’s fee (once-off payment or over three months R 1 250 + R 1 250 + R 1 250)

R 600 – Application Fee per child – new enrollment once-off payment.

R 300 re-registration payable before 15 December of each year.

Business hours

Monday to Friday:    06:30 – 17 : 30

Public holidays: Closed

Payment method:

Once-off payment before 31 December 2023 – pay for 11 months – R 41 250

Monthly payments – cash/internet

NB:  Interest @ prime + 3 % will be charged on overdue accounts 30 days and more.

Day visitors

Day visitors per day – R 200                                                                      

School fees

Payment should be made on the 1st of each month.

School fees are payable over 12 months.

Full day and Half day:

Full day
Fees for one child R 3 750 per month
Fees for two children R 7 200 per month (R 300 discount)
3 x per week R 3 000 per month
4 x per week R 3 400 per month
Half day
Half day (until 13:00) R 3 050 per month