Laai die vorm hier af                      Download the form with this link.

2021 Aansoekvorm          Inskrywing 2021 (1)           2021 Enrolment form                                Registration form 2021

Nuwe aansoeke

R3200 -  Deposito  per kind, wat as kennismaand verreken word                                                (eenmalig of oor 3 maande ­­­­­­­­­­­­­­R1100 + R1100+ R1000)

R600 – Registrasiefooi per kind – nuwe inskrywings eenmalig

R300 – Herregistrasie fooi per kind betaalbaar voor 15 Desember, jaarliks betaalbaar.

Tye van versorging:

Maandae tot Vrydae:    6 : 30  – 17 : 30

Publieke vakansiedae:  Gesluit

Wyse van betaling:

Eenmalig voor 31 Desember 2020– betaal vir 11 maande = R35 200

Maandelikse paaiemente – kontant /internet

NB:  Rente word gehef @ prima + 3 % op agterstallige rekeninge van 30 dae en meer

Dagbesoekers:

Dagbesoekers per dag                                                            R170                                              

Skoolfooie

Betaling moet asb. op die 1 ste van die maand geskied

Skoolfooie is oor 12 maande betaalbaar.

Voldag & Halfdag

Fooie vir een kind            R3200 per maand

Fooie vir twee kinders: R6100 per maand(R300 korting)

3x per week                       R2600

4 x per week                      R2800

Halfdag R2500(tot 13:00)

New applications

R3200 – Deposit per child, which will settle notice month’s fee                    

                   (Once off payment or over 3 months R1100 + R1100 + R1000)

R600 – Application Fee per child – new enrollment once off payment

R300 re-registration payable before 15 December of each year

Business hours

Monday – Friday:    6 : 30  – 17 : 30

Public holidays:  Closed

Payment method:

Once off payment before 31 December 2020 – pay for 11 months – R35 200

Monthly payments – cash / internet

NB:  Interest @ prime + 3 % will be charged on overdue accounts 30 days and more

Day visitors

Day visitors per day                                                                                     R170

                                                                               

School fees

Payment should be made on the 1st of each month

School fees are payable over 12 months.

Full day & Half day:

Fee per one child             R3200 per month   3 x per week   R2600    4 x per week  R2800 Halfday R2500(till 13:00)

Fees for 2 children          R6100 per month