Siembamba Naskool Akademie

Siembamba naskool                                        Inskrywingsvorm 2022 Afrikaans (2)

Wat bied ons?  

 • Slegs die beste hulp en sorg word vir u kind beoog!
 • U kind se huiswerk word onder toesig en hulp van n onderwyseres gedoen.
 • Gebalanseerde middagete direk na skool en verversings 15:30.
 • Snoepie op Vrydae = R 10  

Gr 1-3 

 • Ons poog om op ‘n liefdevolle wyse leer as ‘n positiewe ervaring by die kind te vestig, deur ‘n veilige omgewing te skep en te onderhou. 
 • Klein groepies. 
 • Individuele aandag aan elke leerder is vir ons baie belangrik. 
 • Ons versoek dat ouers weer hersiening by die huis doen.  
 • Kontroleer ook u kind se huiswerkboekie. 

Gr 4-7  

 • Hulp met studiemetodes.  
 • Klein groepies. 
 • Individuele aandag en hulpverlening met huiswerk. 
 • Gekwalifiseerde onderwyseresse. 
 • Ons versoek dat ouers weer hersiening by die huis doen. 
 • Kontroleer ook u kind se huiswerkboekie.

Tye: 

Skoolkwartale: 

 • Stiptelik direk na skool tot 17:30. 
 • Openbare vakansiedae gesluit. 

Vakansieversorging: 

 • 06:30 tot 17:30 geen ekstra betaling, ingesluit by Naskool maandelikse fooi.

Fooie: 

 • Tariewe is streng vooruitbetaalbaar voor of op 3de van elke maand. Vanaf Januarie tot Desember. 
 • Geen terugbetalings vir afwesighede van watter aard ookal.  
 • Leerders van Laerskool Louis Leipoldt: R 1 100 per maand (12 maande)
 • (sluit vervoer vanaf skool tot naskool in).
 • GEEN EKSTRA KOSTES GEDURENDE VOLDAG BYWONING TYDENS SKOOLVAKANSIES.
 • Dagbesoekers Vakansies R 135 per dag.

Vervoer – Buitemuurse aktiwiteite: 

 • Afsonderlik betaalbaar van Naskoolfooi 
 • Siembamba “Shuttle Service” diens beskikbaar teen: 
 • Geen ekstra aktiwiteite vervoer sal op Vrydae plaasvind nie.
 • R 100 per aktiwiteit per maand. 
 • Ouer bly verantwoordelik vir vervoerkostes al sou aktiwiteit nie elke week deur die maand plaasvind nie.
 • Rig navrae indien u van diens wil gebruik maak. 

Benodigdhede:

1 x per jaar, aanvul soos benodig: 

 • Gemerkte roomysbak
 • Inkleurpotlode
 • Pritt
 • Stomppunt skêr
 • 10 x HB-potlood
 • Uitveër
 • Skerpmaker met bakkie