Siembamba Naskool Akademie

      Siembamba naskool    Inskrywing 2021 (1)

Wat bied ons?  

Slegs die beste hulp en sorg word vir u kind beoog!
U kind se huiswerk word onder toesig en hulp van ‘n onderwyseres gedoen.
Gebalanseerde middagete direk na skool en verversings 15:30
Snoepie op Vrydae = R10   

Gr 1-3 

 • Ons poog om op ‘n liefdevolle wyse leer as ‘n positiewe ervaring by die kind te vestig, deur ‘n veilige omgewing te skep en te onderhou. 
 • Klein groepies. 
 • Individuele aandag aan elke leerder is vir ons baie belangrik. 
 • Ons versoek dat ouers weer hersiening by die huis doen.  
 • Kontroleer ook u kind se huiswerkboekie. 

Gr 4-7  

 • Hulp met studiemetodes.  
 • Klein groepies. 
 • Individuele aandag en hulpverlening met huiswerk. 
 • Gekwalifiseerde onderwyseresse. 
 • Ons versoek dat ouers weer hersiening by die huis doen. 
 • Kontroleer ook u kind se huiswerkboekie.

Tye: 

Skoolkwartale: 

 • Stiptelik direk na skool tot 17:30. 
 • Openbare vakansiedae gesluit. 

Vakansieversorging: 

 • 06:30-17:30 geen ekstra betaling, ingesluit by Naskool maandelikse fooi.

Fooie: 

Tariewe is streng vooruitbetaalbaar voor of op 3 de van elke maand. Vanaf Januarie tot Desember. 

Geen terugbetalings vir afwesighede van watter aard ookal.  

Leerders van Laerskool Louis Leipoldt: R1100 per maand (12 maande)

(sluit vervoer vanaf skool tot naskool in)

GEEN EKSTRA KOSTES GEDURENDE VOLDAG BYWONING TYDENS SKOOLVAKANSIES

Dagbesoekers Vakansies R135 per dag

Vervoer – Buitemuurse aktiwiteite: 

Afsonderlik betaalbaar van Naskoolfooi 

Siembamba “Shuttle Service” diens beskikbaar teen : 

Geen ekstra aktiwiteite vervoer sal op Vrydae plaasvind nie.

R100 per aktiwiteit per maand. 

Ouer bly verantwoordelik vir vervoerkostes al sou aktiwiteit nie elke week deur die maand plaasvind nie.

Rig navrae indien u van diens wil gebruik maak. 

Benodigdhede:

1 x per jaar, aanvul soos benodig: 

 • Gemerkte roomysbak
 • Inkleurpotlode
 • Pritt
 • Stomppunt skêr
 • 10 x HB-potlood
 • Uitveër
 • Skerpmaker met bakkie