Sport (Ontwikkelingspele)

Stewige lyfies

Prettige aktiwiteite

Ontwikkel spiere

Ruimtelike oriëntasie

Tempel van God

 • Die program ontwikkel die volgende vaardighede:

o   Groot-spier-ontwikkeling

o   Balans

o   Oog-hand-voet koördinasie

o   Liggaamsbeeld

o   Ruimtelike oriëntering

o   Motoriese beplanning

o   Fyn-motoriese vaardighede

o   Bilaterale integrasie

 • ‘n ±30 minute les per week.
 • Die program vervang nie die bewegings aktiwiteite wat deel van die kurrikulum en dagprogram is nie.
 • ‘n Verskeidenheid sportsoorte word ook tydens die program aan die kleuters bekend gestel bv. krieket, sokker, tennis, hokkie, basketbal, netbal ens. Basiese reëls en vaardighede word aangeleer.
 • Doel van die program: om kleuters se motories ontwikkeling wat die basis van leer is te bevorder op ‘n pret manier. Hierdeur word verdere leer-probleme uitgeskakel.
 • Bevorder positiewe selfbeeld en selfvertroue.
 • Onthou: ‘n gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees.
 • Die les word op ‘n prettige manier aangebied deur u kind se eie juffrou in ‘n veilige omgewing.

Kook

Kinders

Ontwikkel

Ook

Kreatief

 • Pret kook-en bak-klassies wat een keer per week aangebied word.
 • Bevorder vaardighede:

o   Beplanning

o   Fynspier-ontwikkeling

o   Tas-sowel as smaak persepsie

o   Veiligheid in die kombuis

o   Higiëne

o   Wiskundige vaardighede bv.:

   • Skatting
   • Meting
   • Tel

o   Taal – bv.

 • “Lees” van resepte.
 • Aanleer van nuwe woorde en begrippe.
 • Les word deur u kind se juffrou aangebied.

Musiekbeluistering en Dramatisering

 • Hierdie aktiwiteite is om luistervaardighede te bevorder.
 • Kinders leer klassieke musiek op ‘n prettige basis ken, om dit te beleef, om met instrumente te speel en om die musiek deel van hulle menswees te maak.
 • Die aktiwiteite word beoefen met hulpmiddels soos maskers, hoede, fantasieklere en nog vele meer.
 • Die vaardighede wat bevorder word is:
Konsentrasie           Ruimtelike oriëntasie Liggaamspersepsie ontwikkeling
Klein spier ontwikkeling Grootspier ontwikkeling     Dissipline
Selfvertroue Kreatiwiteit Geheue
Waagmoed ontwikkel Geordende spel in groepsverband

Lego

 • Fynspier-ontwikkeling aktiwiteite wat elke dag deur u kind se juffrou in die klas aangebied word.
 • Die aktiwiteite bevorder die volgende aspekte van u kind:
Geheue Emosionele ontwikkeling Probleemoplossing
Visuele en ouditiewe persepsie Taal Wiskundige vaardigheid
Fyn-motoriese ontwikkeling Kreatiwiteit Samewerking in groepsverband
Ruimtelike oriëntasie Selfvertroue

Emosionele intelligensie program

 • Emosionele groei vir kinders.
 • Help ‘n kind om ‘n wonderlike lewe te bou!

Bevorder Emosionele groei                                    -                 Verhinder Emosionele groei

Aanvaarding                                                              -                 Verwerping

Gedagtes word dinge

 • Om alledaagse gedagtes fyn dop te hou.
 • Wat presies dink ons en watter resultate veroorsaak die gedagtes in ons lewens.
 • Hoe om gedagtes te leer kies wat vir ons vreedsame lewens gee.

Wat sê Omkrappie?                          Wat sê liefie?                         Wat sal jy kies?