Sport(Ontwikkelingspele)

Stewige lyfies

Prettige aktiwiteite

Ontwikkel spiere

Ruimtelike oriëntasie

Tempel van God

 • Die program ontwikkel die volgende vaardighede:

o   Groot-spier-ontwikkeling

o   Balans

o   Oog-hand-voet koördinasie

o   Liggaamsbeeld

o   Ruimtelike oriëntering

o   Motoriese beplanning

o   Fyn-motoriese vaardighede

o   Bilaterale integrasie

 • ‘n ±30 minute les per week.
 • Die program vervang nie die bewegings aktiwiteite wat deel van die kurrikulum en dagprogram is nie.
 • ‘n Verskeidenheid sportsoorte word ook tydens die program aan die kleuters bekend gestel bv. krieket, sokker, tennis, hokkie, basketbal, netbal ens. Basiese reëls en vaardighede word aangeleer.
 • Doel van die program: om kleuters se motories ontwikkeling wat die basis van leer is te bevorder op ‘n pret manier. Hierdeur word verdere leer-probleme uitgeskakel.
 • Bevorder positiewe selfbeeld en selfvertroue.
 • Onthou: ‘n gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees.
 • Die les word op ‘n prettige manier aangebied deur u kind se eie juffrou in ‘n veilige omgewing.

Kook

Kinders

Ontwikkel

Ook

Kreatief

 • Pret kook-en bak-klassies wat een keer per week aangebied word.
 • Bevorder vaardighede:

o   Beplanning

o   Fynspier-ontwikkeling

o   Tas-sowel as smaak persepsie

o   Veiligheid in die kombuis

o   Higiëne

o   Wiskundige vaardighede bv.:

 • Skatting
 • Meting
 • Tel

o   Taal – bv.

 • “lees” van resepte
 • Aanleer van nuwe woorde en begrippe
 • Les word deur u kind se juffrou aangebied

Musiekbeluistering en Dramatisering

 • Hierdie aktiwiteite is om luistervaardighede te bevorder.
 • Kinders leer klassieke musiek op ‘n prettige basis ken, om dit te beleef, om met instrumente te speel en om die musiek deel van hulle menswees te maak.
 • Die aktiwiteite word beoefen met hulpmiddels soos maskers, hoede, fantasieklere en nog vele meer.
 • Die vaardighede wat bevorder word is:

o   Konsentrasie                                              Selfvertroue

o   Ruimtelike oriëntasie                               Kreatiwiteit

o   Liggaamspersepsie ontwikkeling           Geheue

o   Klein spier ontwikkeling                          Waagmoed ontwikkel

o   Grootspier ontwikkeling                           Geordende spel in groepsverband

o   Dissipline

Lego

 • Fynspier-ontwikkeling aktiwiteite wat elke dag deur u kind se juffrou in die klas aangebied word.
 • Die aktiwiteite bevorder die volgende aspekte van u kind:

o   Geheue                                                           ◦Kreatiwiteit

o   Visuele en ouditiewe persepsie                        ◦Selfvertroue

o   Fyn-motoriese ontwikkeling                                      ◦Probleemoplossing

o   Ruimtelike oriëntasie                                                ◦Wiskundige vaardigheid

o   Emosionele ontwikkeling                                  ◦Samewerking in groepsverband

o   Taal

Emosionele intelligensie program

 1. Emosionele groei vir kinders.
 2. Help ‘n kind om ‘n wonderlike lewe te bou!

Bevorder Emosionele groei                                    -                 Verhinder Emosionele groei

Aanvaarding                                                              -                 Verwerping

Gedagtes word dinge

 1. Om alledaagse gedagtes fyn dop te hou.
 2. Wat presies dink ons en watter resultate veroorsaak die gedagtes in ons lewens.
 3. Hoe om gedagtes te leer kies wat vir ons vreedsame lewens gee.

Wat sê Omkrappie?                          Wat sê liefie?                         Wat sal jy kies?