Algemene Inligting

Toelatings  Beleid:

Kinders vanaf twee maande tot ses jaar asook graad R.

Ons wil u kind deel maak van ons kleingroep ontwikkeling en ons klassies wissel van:

 • 7 - 10 babas per klas,
 • 12 - 14 peuters/sterk lopertjies per klas,
 • 20 peuters/toilet afrigting klas,
 • 20 – 24 kleuters per klas
 • 20 - 30 Graad R klas

met 1 Opgeleide personeellid en 1 indiens opgeleide assistent per groep.

1.   Aankoms en vertrek tye:

 • Kleuters word persoonlik ontvang vanaf 06:30.
 • Vertrektyd is vanaf 13:45 tot 17:30. Kleuters word geweldig ontsteld as almal vertrek en hy/sy moet alleen agterbly, probeer dus om hulle betyds te kom haal.
 • Halfdagkleuters moet teen 14:00 afgehaal word.
 • Publieke vakansie dae gesluit.

L.W. Indien Kleuterskoolure oorskry word, is ‘n boete van R 50 per kind per kwartier dadelik betaalbaar aan die diensdoenende personeellid.

2.   Besoeke:

 • Geen ouer mag sy/haar kind besoek gedurende die ure van versorging nie, aangesien dit die kind mag ontstel en die personeel steur in die uitvoering van hul pligte.

3.   Etes:

 • Ontbyt word voorsien vanaf 07:40 tot 08:00.
 • Verversings word om 10:00 voorsien in die vorm van ‘n broodjie en vrugte.
 • Middagetes sal volgens die voorskrifte van ‘n gesondheids dieetkundige wees. (Proteine, stysel, groente en vrugte.)
 • Om 15:00 sal ‘n broodjie/koekies/vrug en tee/koeldrank gegee word.
 • In geval van allergieë vir die bogenoemde verversings, moet ouers kospakkie saamstuur.
 • Geen kosse/lekkers/koekies/koeldrank mag van die huis af skool toe gebring word nie (uitgesluit allergieë kinders) .

Spyskaart:

Ontbyt: Mielie-/Oats-/Matebella pap
Middagete: Hoender/Maalvleis/Vis/Worsies, verskeidenheid groente, stysel, vrugte (rou en/of gaar groente).
Verversings: Vinger – Marie Beskuitjies/Broodjies en Tee/koeldrank.
Nagereg: Elke dag vrugte.

* Indien u kind allergies is, moet die nodige voedsel deur die ouer voorsien word.

4. Afwesigheid:

 • Ouers moet asseblief skakel indien ‘n kleuter afwesig sal wees.

5. Medisyne:

 • Kleuter met aansteeklike siektes moet tuis gehou word totdat die siekte opgeklaar het.
 • Ons mag nie kleuters opneem as hulle koors het, ‘n seer keel, kindersiektes, of hy/sy naar is en diaree het nie en ook nie as hy/sy aansteeklike sere het nie.
 • Na aanleiding van Departement van Gesondheidswet.
 • Daar moet duidelike instruksies gegee word in die boek wat daarvoor aangehou word. Geen medisyne mag in enige tassie gebêre word nie. Medisyne word in die medisynekassies in die onderskeie klasse gebêre.

6. Kleredrag: Kleuters

 • U kleuter moet elke dag ‘n gemerkte tas saambring met 2 ekstra stelle klere indien daar ‘n onvoorsiene “glipsie”, ongelukkie plaasvind. Hou asb. die weer ook ingedagte.
 • Voorsien u kind asb van ‘n kombersie vir rustye. Neem elke Vrydag om te was en besorg Maandae terug. Geen ekstra komberse by die skool, maak seker dat u u kind se kombers terugbring.
 • Probeer asseblief toesien dat u kleuter klere aantrek waarin hy/sy met gemak kan speel en wat ook mag vuil word. Speel en verf, sand en modder is deel van die dag se “werk” en deftige klere weerhou die kleuter van deelname aan hierdie belangrike aktiwiteite.
 • Kleuters word ook aangemoedig om selfstandig te wees en daarom moet ouers toesien dat kledingstukke maklik deur die kind self aan- en uitgetrek kan word.
 • ‘n gemerkte hoedjie en sonbrandroom kan ook skool toe gestuur word.
 • Wastye: Tydens die dagprogram was die kinders hulle hande en gesigte gereeld, soos ook voor verversings en etes. Voor vertrek word hande, gesigte en voete gewas; Gun die middag personeel die kans om dit te doen.

7. Kleredrag: Babas en Peuters

Plaas in u kind se sak:

 • 6 doeke
 • 3 stelle skoon klere (hou die weer in gedagte)
 • 6 borslappies
 • 1 plastiek sak vir vuil klere
 • boudjiesalf
 • wetwipes
 • enige ekstra rome
 • dun en dik kombersie
 • speelding van sy keuse, let wel vir sy kot
 • maak eie kot mooi met beddegoed, indien verkies (skool beskik oor eie lakens)
 • Gesteriliseerde bottels met afgekoelde kookwater
 • Eie melkformule en babapap
 • Sap en purity vrugte, indien verkies
 • Sodra u baba nie meer babapap en melkformule gebruik nie, voorsien die skool alle kosse.

8. Verjaardae:

 • ‘n Verjaarsdag is ‘n groot gebeurtenis in elke kind se lewe en ons deel graag daarin. Reël net asseblief met die onderwyseres, want daar het al meer as een kleuter op dieselfde dag verjaar.

9. Uitstappies:

10. Probleme en Persoonlike afsprake:

 • Ouers is hartlik welkom om enige probleme met ons te kom bespreek.’n Persoonlike onderhoud kan vooraf gereël word om te verseker dat ons ongestoord kan gesels.
 • Skakel ons gerus enigetyd vanf 07:00 tot 17:30. Ons sal help waar ons kan. Onthou net dat die onderwyseresse nie oproepe kan ontvang gedurende 08h00 en 11h00 nie.  In hierdie tyd is hulle besig met hul daaglikse program. U kan wel die kantoor skakel om ‘n boodskap te laat. In geval van nood kan die personeellid geskakel word.

11. Vordering:

 • U ontvang vorderingsverslae: Junie en Desember.

Ouerbetrokkrnheid

Ons bewerkstellig ouerbetrokkenheid d.m.v.:

 • Vroeg in die jaar nl. Januarie en Junie hou ons “kenmekaaraande” in klasverband vir al die ouers.
 • Eenmaal per jaar kom beleef u die leerwêreld van u kind by die skool deur self weer kind te wees.
 • Gedurende die laaste kwartaal sal ons ‘n konsert hou en ‘n afsluitingsfunksie in die vorm van ‘n kersboom.
 • Algemene Ouervergaderings vind gedurende die jaar ook plaas. Klasverteenwoordigers uit elke klas word jaarliks verkies.
 • Oueraande: U ontvang u kind se Vorderingsverslag en bespreek ‘n kort gesprek met u kind se onderwyseres.

Buite Kurrikulêre Aktiwiteite 

Die volgende aktiwiteite word by die skool aangebied:

 • SPORT (ingesluit by skoolfooi)
 • KOOK (ingesluit by skoolfooi)
 • Musiekbeluistering en dramatisering (ingesluit by skoolfooi)
 • LEGO (ingesluit by skoolfooi)
 • Emosionele ontwikkelings program (ingesluit by skoolfooi)
 • Rugby
 • Ballet (Mariëtte Hanekom)
 • Kindermuzik
 • Swem (Elmariè van Dyk)
 • Rey’s Gymnastics (Reynard)

Kalender

‘n Kalender met al die belangrike datums, temas van die week, uitstappies, funksies asook buite-aktiwiteite wat aangebied word, sal halfjaarliks aan  u deurgegee word.

Omsendbriewe 

Omsendbriewe met ‘n maandelikse program sal elke maand deurgegee word.

Fondsinsamelings Projekte 

Ondersteun asb. ons fondsinsamelings projekte wat deur die loop van die jaar sal plaasvind. Nodige inligting sal elke keer vroegtuidig deurgegee word.

Verlof 

 • Die kleuterskool sluit in Desember en maak weer Januarie oop.  Spesifieke datums sal nader aan die tyd deurgegee word.

Sekuriteitstelsel:

Elke persoon wat deur die ingang van die twee hekke gaan word op die rekenaarstelsel in die kantoor opgeneem. Die hek word oopgemaak deur ‘n kode wat aan die ouers toegeken word. Dit is ook gekoppel met die kamares by die hekke asook in die klasse en vertoon duidelik in kleur op die spesiale rekenaarskerm in die kantoor.

Hierdie stelsel is aangebring vir die veiligheid van u kind sowel as die veiligheid van elke personeellid en persoon wat die perseel binnegaan of verlaat.